ایران مد

دست به کار شو Archives - ایران مد

- بار
سوغاتی مدرن به روایت کت مپ

سوغاتی مدرن به روایت کت مپ

قبل از نوشتن قصه‌های افسونگر کشورمان، ایران، ترانه با شناسنامه و دوربین و دلم به ملاقات وطن می‌آیم، مدام در ذهنم تکرار می‌شد حتی همین الان که دارم می‌نویسم. هر یک از ما روایات مختلفی از تجربه دیدار، شنیدار و نشانه‌های اطرافمان داریم. تمامی این قصه‌ها که چشم‌انداز روایی فرهنگ‌مان است در حضور و ایجاد خاطر جمعی معنا می‌یابد. در پی زندگی که با حضور به آن معنا بخشیدیم هر یک پارادایم‌هایی را دنبال می‌کنیم […]